Tag: Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge in Room 7

Bhí an craic ar súil i seomra 7 i rith Seachtain na Gaeilge, féach ar ár bpictúirí thíos! Is maith linn an scéal An Cochaillín Dearg, mar sin, rinneamar dráma beag shimplí do na Naíonáin Shóisearacha. Mhúin siad damhsa beag Gaelach dúinn. 

We had great craic in room 7 during Irish Week, just look at the photos below! We like the story of Little Red Riding Hood so we made a simple little drama for the Junior Infants. They taught us a little Irish dance!

 

Seachtain na Gaeilge i Rang a trí agus a ceathair

Bhí ceol agus craic ag rang a trí agus rang a ceathair i rith seachtain na gaeilge. Tháinig siad le chéile agus chan rang a ceathair amhrán – ‘Peigín Leitir Mór’ agus chan rang a trí ‘Beidh Aonach Amárach’. Ansin rinne rang a trí dráma greanmhar – ‘An Gruaigaire agus an Buachaill Dána’.
– Ba mhaith le Mamaí stíl Taylor Swift ach mheasc Tomás dána na dathanna agus fuair sí stíl Lady Gaga ina ionad sin.

Seachtain na Gaeilge agus na Naíonáin

For Seachtain na Gaeilge, Junior and Senior Infants came together and sang some of their Irish poems and songs. We LOVE learning Irish! Why not try out a few of these at home:

Go raimh maith agat! (Thank You)

Slán go fóil! (Bye for now)

Bí Cúramach! (Be careful)

Oíche mhaith! (Goodnight)

 

Seachtain na Gaeilge 2014

During Seachtain na Gaeilge Room 10 and Room 12 joined together for a quiz as gaeilge .There were three rounds :

1. Translate the name of the band from Irish to English

2.Identify the name of the song as gaeilge

3.Recognise the song  after hearing a little as gaeilge .

After that we danced to some Irish songs .

We really enjoyed it !!

Seachtain na Gaeilge

Junior & Senior Infants held a joint céilí in the hall.  Miss Duignan wore her dancing costume and performed a reel. Jola and Magdalena from Senior Infants also performed as they are learning Irish Dancing in St. Joseph’s hall. Bhaineamar a lán taitneamh as an damsha.

© 2018 St Edward's NS

Theme by Anders NorenUp ↑